ArmenianEnglish

Ինչպես դիմել

Որպեսզի դիմել Ֆինանսավորում ստանալու համար, Ձեր ձեռնարկությունը և ներկայացվող նախագիծը պետք է բավարարի ԳՀՀ-ՎԷ (ՓՀԷԿ) ծրագրի կողմից ներկայացվող ընտրության չափանիշներին: 

Եթե դուք ունեք հարցեր մինչև ԳՀՀ-ՎԷ (ՓՀԷԿ) ծրագրով ֆինանսավորման համար դիմելը, դուք կարող եք այցելել „Հաճախակի հանդիպող հարցեր“ բաժինը: Դուք նույնպես կարող եք կապնվել ԳՀՀ-ՎԷ (ՓՀԷԿ) աշխատակազմին, որը կտա Ձեր հարցերի սպառիչ պատասխանները:

Ֆինանսավորման և տեխնիկական օժանդակության համար նախատեսված ծրագրերի քանակը սահմանափակված է, այդ կապացությամբ խորհուրդ է տրվում հնարավորինս շուտ դիմել:

Գործնական քայլեր

1. Ներբեռնեք և լրացեք հայտի ձևաթերթը, որը հասանելի է սույն կայքում: Նախնական ուսումնասիրման համար տրամադրեք ներքոհիշյալ փաստաթղթերը.

 • Լրացված Հայտի ձևաթերթը
 • Նախնական սխեման և նախա-նախագծային հիմնավորումը
 • Բիզնես ծրագիր
 • Հողակտորի սեփականաշնորհման վկայական/սերտիֆիկատ
 • Ջրօգտագործման թույլատվություն և
 • ՓՀԷԿ-ի կառուցման լիցենզիա

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ բոլոր փաստաթղթերը և գծագրերը պետք է ներկայացվեն հայերեն և անգլերեն լեզուներով:

2. Ձեր կողմից ներկայացված հայտի, փաստաթղթերի հիման վրա ԳՀՀ-ՎԷ (ՓՀԷԿ) փորձագետների խումբը կիրականացնի Ձեր ծրագրի տեխնիկապես իրագործելիության նախնական ուսումնասիրությունները, պարզելու Ձեր ծրագրի համապատասխանությունը ԳՀՀ-ՎԷ (ՓՀԷԿ) ծրագրի կողմից ներկայացվող ընդունելիության չափանիշներին:

3. Եթե ձեռնարկությունը և նախագիծը բավարարում են ընդունելիության չափանիշները, ապա ԳՀՀ-ՎԷ (ՓՀԷԿ) ծրագրի փորձագետները սկսում են նախագծի մանրակրկիտ վերլուծությունը:

ԳՀՀ-ՎԷ (ՓՀԷԿ) ծրագրի տեխնիկական խորհրդատուի հիմնական խնդիրը հանդիսանում է ուսումնասիրել ներկայացված նախագծի վարկունակությունը ըստ ներքոհիշյալ չափանիշների.

 • Նախագիծը – կառույցի նախագիծը (կամ ձեռնարկվող փոփոխությունները վերակառուցման նախագծերում) պետք է համապատասխանի միջազգային լավագույն փորձին:
 • Հիդրոլոգիան – առկա տեղեկատվությունը, որի հիման վրա կատրվում են կանխատեսումները պետք է լինեն հնարավորինս մանրամասը և հավաստի: Պահանջվում է տեղեկատվություն օրական հոսքերի վերաբերյալ:
 • Իրականացումը – ՓՀԷԿ-ի համար պլանավորած արտադրությունը պետք է գնահատվի: Մասնակից ֆինանսավորող կազմակերպության ֆինանսական վերլուծությունները պետք է համալրվեն համապատասխան զգայնության վերլուծություններով:
 • Ծախսերը -  Ծախսերի կանխատեսումը պետք է ներկայացվի վարկառուի կողմից (ծավալները, սարքավորումների գների ուսումնասիրությունը և այլն): Պետք է ներկայացվեն պլանավորած կապիտալ ծախսերն ու ընթացիկ գործառնական ծախսերը: Այն պետք է ընդգրկի բոլոր անհրաժեշտ ծախսերը, այդ թվում բավարար չնախատեսված  ծախսերը:
 • Իրագործման գրաֆիկը -  Պետք է ներկայացվի աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը:
 • Տեխնիկական ռիսկերը -  Պետք է ուսումնասիրվի բոլոր հնարավոր տեխնիկական ռիսկերը, որոնք կարող են ազդել իրագործման ժամկետների և/կամ ծախսերի նախահաշվի վրա:
 • Արտոնագրեր / Թույլտվություններ – Պետք է ներկայացվեն համապատասխան մարմիններից ստացված բոլոր անհրաժեշտ արտոնագրերը և թույլտվությունները
 • Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության համապատասխանությունը – Նախագիծը պետք է համապատասխանի Շրջակա միջավայրի պաշտպանության տեղական և Եվրոպական ստանդարտներին և պահանջներին:
 • Տնտեսական վերլուծություններ – Պետք է ներկայացվեն համապատասխան տնտեսական ցուցանիշները:
  Աշխատանքային նախագիծը ներկայացնելուց հետո, ստուգվում է վերջինիս ամբողջականությունը և բոլոր փաստաթղթերի առկայությունը: ԳՀՀ-ՎԷ (ՓՀԷԿ) ծրագրի խորհրդատվական խումբը կատարում է աշխատանքային նախագծի նախնական ուսումնասիրություն, ստուգում նախագծի բովանդակության ամբողջականությունը (օրինակ՝ հիդրոլոգիական վերլուծությունները, գեոլոգիական ուսումնասիրությունները և այլն):

Ընդունելության չափանիշները բավարարելու և ամբողջական աշխատանքային նախագծի առկայության դեպքում ԳՀՀ-ՎԷ (ՓՀԷԿ) ծրագրի խորհրդատվական խումբը նախապատրաստում և իրականացնում է ՓՀԷԿ-ի տարածքների այցելություն, ուսումնասիրություն:

Խումբը իրականացնում է միաժամանակյա միայն մեկ այցելություն, ուսումնասիրություն: 

Եթե այցելության, ուսումնասիրության ժամանակ բացահայտվում են զգալի թերություններ կամ անհամապատասխանություններ ներկայացված փաստաթղթերում, նախագծում կամ բիզնես ծրագրում, դրանք քննարկվում են ՓՀԷԿ-ի սեփականատիրոջ հետ, որը պետք է լրացնի բացթողումներն ու կատարի համապատասխան ուղղումները: Եթե այդ ընթացքում առկա է այլ նախագիծ, որը բացարարում է պայմաններին, ապա այցելություն ուսումնասիրությունը կատարվում է վերջինիս համար, մինչև նախորդ ծրագրում համապատասխան ուղղումների կատարումը:

4. Ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքներից մաս է կազմում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ուսումնասիրությունը, որը հնարավորություն է տալիս ստուգել ընկերության և ծրագրի համապատասխանությունը շրջակա միջավայրի, առողջության և անվտանգությանը ներկայացվող  տեղական և Եվրոմիության պահանջներին:

5. Հիմնվելով տեխնիկական, ֆինանսական և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ուսումնասիրության արդյունքների վրա,    ԳՀՀ-ՎԷ (ՓՀԷԿ) ծրագիրը որոշում է կայացնում նախագծի վարկավորման վերաբերյալ:

6. Վարկառուն պարտավոր է իրականացնել նախագիծը հաստատված պայմաններով, որի ընթացքը հսկվում է ԳՀՀ-ՎԷ (ՓՀԷԿ) խորհրդատվական խմբի կողմից իրականացվող պարբերական մոնիտորինգների և դրանց վերաբերյալ ԳՀՀ-ՎԷ (ՓՀԷԿ) ծրագրին հաշվետվությունների ներկայացման միջոցով: