ArmenianEnglish

Ներբեռնում

ուղեցույց

Ուղեցույց վարկային կարգի

Ձևաթերթրեր

Հայտի ձևաթերթ

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

Ստուգման թերթիկ

Հայտարարագրեր

Environment

HSE

Օրինակելի նախագիծ

Գարգառ ՓՀԷԿ-ի նախանական սխեմա
Գարգառ ՓՀԷԿ-ի նախանական սխեմա, նախագծային հիմնավորում (18 ՄԲ)

Սեմինարների պրեզենտացիաները (12th/13th September 2012)

Գլխավոր

ԳՀՀ «Հայաստանում վերականգնվող էներգիայի զարգացման վարկային ծրագիր
ՓՀԷԿ –ի վերաբերյալ ՀԾԿՀ - ի հիմնական իրավական դրույթները

Ներդրողների համար

ՓՀԷԿ –երի Ֆինանսական վերլուծությունների առանձնահատկությունները - ներդրողների համար
Ծրագրի գործընթացը, հիմնական պահանջները
Ծրագրի գնահատման համար պահանջվող փաստաթղթերը
Շինարարության մոնիտորինգ

Բանկային աշխտակիցների համար

Պրեզենտացիա – ՓՀԷԿ-երի համառոտ տեխնիկական բնութագրերը բանկային աշխատակիցների համար
Համառոտ տեղեկատվություն Ֆրանկֆուրտի դպրոցի մասին
Համառոտ տեղեկատվություն ՓՀԷԿ-եերի Ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ բանկային աշխատակիցների համար
ՓՀԷԿ –երի Ֆինանսական վերլուծությունների առանձնահատկությունները - բանկային աշխատակիցների

Դասընթացների պրեզենտացիաները (16th May 2013)

Դասընթացը անց է կացվել ՓՀԷԿ-երի ներկայացուցիչների համար 2013թ. մայիսի 16-ին: Մանրամասները կարող եք տեսնել ստորև.

Ազդեցությունը շրջակա և  սոցիալական միջավայրի վրա

Առողջություն անվտանգություն և շրջակա միջավայր