ArmenianEnglish
Իրավաբանական Կազմակերպությունը Իրավաբանական կարգավիճակը    Դրվածքային հզորություն [կՎ]    Էներգիայի Տարեկան արտադրություն [կՎժ/տարի]
Այգեձոր ՓՀԷԿ"Ատլաս-Էներգո" ՍՊԸ440530.000
Ամասիա ՓՀԷԿ    "ԷԼՍՏԵԴ" ՍՊԸ1.0001.000.000
Ամբերդ 2 ՓՀԷԿ"ԱՄԲԵՐԴ ՀԷԿ" ՍՊԸ4.3709.700.000
Ամբերդ ՓՀԷԿ"ԱՄԲԵՐԴ ՀԷԿ" ՍՊԸ2.2805.480.000
Արփա ՓՀԷԿ"Վայք Գրուպ" ՍՊԸ    2.62210.400.000
Արթիկ 1 ՓՀԷԿ"Արթիկ ՓՀԷԿ" ՍՊԸ3833.000.000
Դարբաս-2 ՓՀԷԿ    "Աֆամիա" ՍՊԸ9043.600.000
Գեղարոտ ՓՀԷԿ"Էլ-Կաս" ՍՊԸ2.9108.470.000
Գյումրի ՓՀԷԿ"Ա.Լ. Մնջոյանի անվան ՀԷԿ" ՍՊԸ5.28015.100.000
Հեղնաջուր ՓՀԷԿ"Արնավար" ՍՊԸ    1.2293.050.000
Իշխանասար ՓՀԷԿ"Տիեզերք" ՍՊԸ1.70213.400.000
Ջերմուկ ՓՀԷԿ"Մուշեղ ՀԷԿ" ՍՊԸ4422.600.000
Քարագլուխ ՓՀԷԿ"Հերմոն - ՄԱԴ" ՍՊԸ1.5702.410.000
Սառնակունք ՓՀԷԿ"Քանար" ՍՊԸ3902.300.000
Շաքի ՓՀԷԿ"Հակոբյան և գալստյան" ՍՊԸ8403.400.000
Սիսական ՓՀԷԿ"Լորագետ ՀԷԿ" ՍՊԸ5141.710.000
Ցավ ՓՀԷԿ"Էներգացանցշին" ԲԲԸ2.7406.600.000
Վարդահովիտ ՓՀԷԿ"Վարդահովիտ" ՍՊԸ4.25010.900.000
Վարդենիկ ՓՀԷԿ"Ջրասահք" ՍՊԸ6.13016.700.000
Որոտան 7 ՓՀԷԿ"ՀԳՆՔ-ԳՐՈՒՊ"ՍՊԸ7303.300.000
Որոտնա ՓՀԷԿ"Հ.&Գ. ՀԷԿ" ՍՊԸ1.2007.080.000
Յեղեգ ՓՀԷԿ"Եղեգ ՀԷԿ" ՍՊԸ1.9009.100.000
Զովաշեն ՓՀԷԿ"Զովաշեն ՀԷԿ" ՍՊԸ1.5202.580.000