ArmenianEnglish

Ինչպես դիմել GAF-RE (ՓՀԷԿ) խորհրդատվությանը

ԳՀՀ-ՎԷ (ՓՀԷԿ) ծրագրի վերաբերյալ ցանկացած հարցով կարող եք դիմել մեր օգնությանը էլեկտրոնային նամակով կամ ուղղակի զանգահարեք:  Մեր թիմը կանի հնարավորինս ապահովելու Ձեզ անհրաժեշտ խորհրդատվություն հնարավորինս կարճ ժամանակում

Գերմանական Հակական հիմնադրամ ԳՀՀ - RE (ՓՀԷԿ)

Ծրագրի գրասենյակ
Վ. Վաղարշյան 20
Երևան, Հայաստան
Հեռախոս: 094 - 448770
Կայքը՝ www.gaf-Re-shpp.am
E-Mail՝ gafhydro(at)gmail.com